Předpis 22/1964 Sb.

Citace22/1964 Sb.
NázevZákon o evidenci nemovitostí
Částka11 (10. 2. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
155 Vládní návrh zákona o evidenci nemovitostí

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
90/1923rušíZákon o náležitostech vkladných listin, o výmazu pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu jich a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi 
132/1930rušíZákon o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách 
36/1931rušíZákon o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava - Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem 
106/1932rušíZákon o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací 
Derogace pasivní
157/1983novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí1
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem2
344/1992rušíZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)3


ISP (příhlásit)