Předpis 46/1948 Sb.

Citace46/1948 Sb.
NázevZákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
Částka21 (14. 4. 1948)
Účinnostod 14. 4. 1948 do 23. 6. 1991, zrušeno dnem 24. 6. 1991
ProjednáváníÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé, 1946 - 1948
991 Vládní návrh zákona o trvalé úpravě vlastnictví k zeměděl...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
88/1950novelizujeTrestní zákon správní1
229/1991rušíZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku2


ISP (příhlásit)