Předpis 580/1990 Sb.

Citace580/1990 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Částka96 (29. 12. 1990)
Účinnostod 1. 1. 1991, zrušeno dnem 21. 12. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
580/1992novelizujeVyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
231/1997novelizujeVyhláška Ministerstva financí, kterouse mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb. 
511/2004novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
450/2009rušíVyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)