Předpis 246/2001 Sb.

Citace246/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Částka95 (23. 7. 2001)
Účinnostod 23. 7. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1996rušíVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
Derogace pasivní
221/2014novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
19/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 


ISP (příhlásit)