Předpis 91/2010 Sb.

Citace91/2010 Sb.
NázevNařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Částka34 (2. 4. 2010)
Účinnostod 1. 1. 2011
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1981rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 
Derogace pasivní
320/2015rušíZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
Vztahuje se k
133/1985na základěZákon České národní rady o požární ochraně 


ISP (příhlásit)