Předpis 64/1987 Sb.

Citace64/1987 Sb.
NázevVyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Částka13 (1. 7. 1987)
Účinnostod 17. 8. 1986

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
159/1997novelizujeSdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků - Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech - a - Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě - Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. 
186/1998novelizujeSdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. 
54/1999novelizujeSdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. 


ISP (příhlásit)