Předpis 42/2003 Sb.

Citace42/2003 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
Částka15 (20. 2. 2003)
Účinnostod 1. 5. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
352/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
210/2001rušíNařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů 
Derogace pasivní
251/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
541/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. 
208/2011rušíNařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení 


ISP (příhlásit)