Předpis 231/2004 Sb.

Citace231/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
Částka75 (29. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 11. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
27/1999rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 
Derogace pasivní
460/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
371/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)