Předpis 352/1999 Sb.

Citace352/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
Částka111 (30. 12. 1999)
Účinnostod 30. 12. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
385 Novela zák. o chemických látkách a chem. přípravcích - EU
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
125/1997novelizujeZákon o odpadech 
157/1998novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
Derogace pasivní
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů1
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů2


ISP (příhlásit)