Předpis 102/1995 Sb.

Citace102/1995 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Částka26 (30. 6. 1995)
Účinnostod 1. 7. 1995, zrušeno dnem 28. 8. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1960novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 
41/1984rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu na pozemních komunikací 
10/1991rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu silničních motorových vozidel poháněných stlačeným plynem 
248/1991rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Derogace pasivní
299/1996novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
4/1998novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 299/1996 Sb. 
244/1999novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
160/2001novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
301/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 


ISP (příhlásit)