Předpis 221/2014 Sb.

Citace221/2014 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Částka94 (21. 10. 2014)
Účinnostod 1. 11. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
246/2001novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Vztahuje se k
133/1985na základěZákon České národní rady o požární ochraně 


ISP (příhlásit)