Předpis 19/2021 Sb.

Citace19/2021 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Částka10 (20. 1. 2021)
Účinnostod 1. 2. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
246/2001novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Vztahuje se k
133/1985na základěZákon České národní rady o požární ochraně 


ISP (příhlásit)