Předpis 157/1997 Sb.

Citace157/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
Částka56 (16. 7. 1997)
Účinnostod 1. 8. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
284/1995novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
Vztahováno k
456/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
441/2013na základěVyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 


ISP (příhlásit)