Předpis 285/2001 Sb.

Citace285/2001 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády
Částka107 (3. 8. 2001)
Účinnostod 3. 8. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
1/1993vztah kÚstava České republiky 
6/1993vztah kZákon České národní rady o České národní bance 
120/1993vztah kVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 


ISP (příhlásit)