Předpis 44/1974 Sb.

Citace44/1974 Sb.
NázevCelní zákon
Částka7 (8. 5. 1974)
Účinnostod 1. 1. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
61 Vládní návrh celního zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1953rušíCelní zákon 
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
82/1961rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb. 
81/1962rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice 
36/1963rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád 
106/1963rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád 
7/1965rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti 
85/1967rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č.82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č.36/1953 Sb. 
Derogace pasivní
117/1983novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon1
5/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.2
287/1991úplné zněníCelní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech3
217/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) 
461/1992úplné zněníCelní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
13/1993rušíCelní zákon4


ISP (příhlásit)