Předpis 99/1989 Sb.

Citace99/1989 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
Částka25 (28. 9. 1989)
Účinnostod 1. 1. 1990, zrušeno dnem 31. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1975rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu 
136/1978rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra,kterou se mění a doplňuje vyhláška č.100/1975 Sb. o pravidlech silničního provozu 
70/1979rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu 
Derogace pasivní
24/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
533/1992novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb. 
619/1992novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb. 
123/1993novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb. 
12/1997novelizujeZákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
223/1997novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů 
30/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 


ISP (příhlásit)