Předpis 40/1974 Sb.

Citace40/1974 Sb.
NázevZákon o Sboru národní bezpečnosti
Částka6 (7. 5. 1974)
Účinnostod 1. 7. 1974, zrušeno dnem 27. 8. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
60 Vládní návrh zákona o Sboru národní bezpečnosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
70/1965rušíZákon o Sboru národní bezpečnosti 
76/1971rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti 
Derogace pasivní
74/1990novelizujeZákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti1
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím2
207/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti3
385/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky3
333/1991rušíZákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie4


ISP (příhlásit)