Předpis 100/1975 Sb.

Citace100/1975 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu
Částka24 (29. 9. 1975)
Účinnostod 1. 1. 1976, zrušeno dnem 1. 1. 1990

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
80/1966rušíVyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu 
42/1971rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu 
Derogace pasivní
136/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra,kterou se mění a doplňuje vyhláška č.100/1975 Sb. o pravidlech silničního provozu 
70/1979novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu 
99/1989rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 


ISP (příhlásit)