Předpis 133/1964 Sb.

Citace133/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu
Částka58 (29. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 2014
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
3/1962novelizujeVyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory 
Derogace pasivní
122/1979novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
74/1981novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu 
106/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
71/1999novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro silniční dopravu osob 
89/2012rušíZákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)