Předpis 127/1964 Sb.

Citace127/1964 Sb.
NázevVyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu
Částka55 (29. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
7/1963rušíVyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú.l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád) 
Derogace pasivní
79/1970novelizujeVyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu 
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
151/1971novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu 
118/1973novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb. 
3/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah 
123/1979novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy o městské hromadné dopravě 
44/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu ve znění pozdějších předpisů 
462/1992novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
175/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 


ISP (příhlásit)