Předpis 333/1991 Sb.

Citace333/1991 Sb.
NázevZákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
Částka64 (27. 8. 1991)
Účinnostod 27. 8. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
701 Vládní návrh zákona o policejních sborech ČSFR

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
69/1951rušíZákon o ochraně státních hranic 
70/1951rušíNařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně 
40/1974rušíZákon o Sboru národní bezpečnosti 
59/1976rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o pomocnících Pohraniční stráže 
12/1979rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů 
135/1983rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví 
3/1984rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti 
20/1990novelizujeZákon o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky 
Derogace pasivní
26/1993rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících1


ISP (příhlásit)