Předpis 78/1989 Sb.

Citace78/1989 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád)
Částka20 (24. 7. 1989)
Účinnostod 1. 1. 1990, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
59/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád) 
29/2000rušíZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 


ISP (příhlásit)