Předpis 143/1968 Sb.

Citace143/1968 Sb.
NázevÚstavní zákon o československé federaci
Částka41 (4. 11. 1968)
Účinnostod 1. 1. 1969, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
210 Společná zpráva výborů NS k návrhu ústavního zákona o československé federaci

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1960novelizujeÚstava Československé socialistické republiky 
Derogace pasivní
57/1969novelizujeÚstavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb. 
117/1969novelizujeÚstavní zákon o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů 
125/1970novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
43/1971novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci 
50/1975novelizujeÚstavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
161/1989novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
182/1989novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
46/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
100/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé federativní republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
101/1990novelizujeÚstavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky 
158/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb. 
159/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
294/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů 
295/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
556/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
23/1991novelizujeÚstavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky 
91/1991novelizujeÚstavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky 
103/1991úplné zněníÚstavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
327/1991novelizujeÚstavní zákon o referendu 
205/1992novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů 
206/1992novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů 
211/1992novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
237/1992novelizujeÚstavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady 
493/1992novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony 
1/1993rušíÚstava České republiky 


ISP (příhlásit)