Předpis 238/1991 Sb.

Citace238/1991 Sb.
NázevZákon o odpadech
Částka47 (20. 6. 1991)
Účinnostod 1. 8. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 1998
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
590 Vládní návrh zákona o odpadech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
68/1960rušíVládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami 
106/1960rušíVyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem 
103/1981rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem 
Derogace pasivní
300/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.1
125/1997rušíZákon o odpadech2


ISP (příhlásit)