Předpis 18/1992 Sb.

Citace18/1992 Sb.
NázevZákon o civilní službě
Částka4 (16. 1. 1992)
Účinnostod 16. 1. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
848 Vládní návrh zákona o civilní službě
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1990rušíZákon o civilní službě 
Derogace pasivní
135/1993novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě1
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře2
151/1999novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě3
223/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze4
587/2004rušíZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů5
Vztahováno k
32/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 2.března 1995 sp.zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.února 1995 sp.zn. 7 T 14/95 
151/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě 


ISP (příhlásit)