Předpis 21/1958 Sb.

Citace21/1958 Sb.
NázevVládní nařízení, jímž se provádí branný zákon
Částka7 (2. 5. 1958)
Účinnostod 2. 5. 1958, zrušeno dnem 1. 12. 1999

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
209/1949rušíVládní nařízení,jímž se provádí branný zákon 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
72/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon 
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
164/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
259/1999rušíNařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu 


ISP (příhlásit)