Předpis 223/1992 Sb.

Citace223/1992 Sb.
NázevNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
Částka46 (21. 5. 1992)
Účinnostod 21. 5. 1992, zrušeno dnem 10. 5. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
153/1990rušíOznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie 
290/1991rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy 
556/1991rušíOznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky 
568/1991novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
Derogace pasivní
79/1994rušíNařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 


ISP (příhlásit)