Předpis 32/1997 Sb.

Citace32/1997 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 2.března 1995 sp.zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.února 1995 sp.zn. 7 T 14/95
Částka10 (6. 3. 1997)
Účinnostod 6. 3. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
140/1961vztah kTrestní zákon 
18/1992vztah kZákon o civilní službě 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)