Předpis 282/2017 Sb.

Citace282/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Částka99 (4. 9. 2017)
Účinnostod 4. 9. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
84/1990??Zákon o právu shromažďovacím 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
500/2004??Zákon správní řád 
80/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)