Předpis 33/1978 Sb.

Citace33/1978 Sb.
NázevZákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon)
Částka7 (13. 4. 1978)
Účinnostod 1. 7. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 1996
ProjednáváníČeská národní rada, 1976 - 1981
30 Vládní návrh zákona o divadelní činnosti

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
55/1957rušíZákon o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
Derogace pasivní
122/1989novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)1
127/1990novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů2
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících3
117/1991novelizujeVyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 
241/1991novelizujeVyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 
165/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury4
237/1995rušíZákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů5


ISP (příhlásit)