Předpis 41/1969 Sb.

Citace41/1969 Sb.
NázevZákon České národní rady o městě Plzni
Částka14 (8. 5. 1969)
Účinnostod 1. 7. 1969, zrušeno dnem 1. 1. 1972
ProjednáváníČeská národní rada, 1969 - 1971
15 Návrh na vydání zákona České národní rady o městě Plzni

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1960novelizujeZákon o územním členění státu 
121/1962novelizujeZákon o hospodářské arbitráži 
70/1965novelizujeZákon o Sboru národní bezpečnosti 
69/1967novelizujeZákon o národních výborech 
Derogace pasivní
116/1971novelizujeZákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly1
126/1971novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni2
146/1971rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy2


ISP (příhlásit)