Předpis 175/1968 Sb.

Citace175/1968 Sb.
NázevZákon o městě Brně
Částka47 (27. 12. 1968)
Účinnostod 1. 1. 1969, zrušeno dnem 1. 1. 1972
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
231 Návrh poslanců Oldřicha Vaverky, Helmy Kovářově, Františk...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1960novelizujeZákon o územním členění státu 
121/1962novelizujeZákon o hospodářské arbitráži 
36/1964novelizujeZákon o organizaci soudů a o volbách soudců 
60/1965novelizujeZákon o prokuratuře 
70/1965novelizujeZákon o Sboru národní bezpečnosti 
Derogace pasivní
116/1971novelizujeZákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly1
126/1971novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni2
146/1971rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy2


ISP (příhlásit)