Předpis 36/1960 Sb.

Citace36/1960 Sb.
NázevZákon o územním členění státu
Částka15 (11. 4. 1960)
Účinnostod 11. 4. 1960
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
378 Vládní návrh zákona o územním členění státu
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
121/1945rušíDekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory 
230/1946rušíVládní nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského 
3/1949rušíVládní nařízení o územní organizaci okresů v českých zemích 
54/1951rušíVládní nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji 
77/1957rušíVládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech 
21/1959rušíVládní nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ 
Derogace pasivní
29/1968novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy1
175/1968novelizujeZákon o městě Brně2
40/1969novelizujeZákon České národní rady o městě Ostravě3
41/1969novelizujeZákon České národní rady o městě Plzni4
126/1971novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni5
248/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu6
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících5
108/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů6
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze7
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů8
51/2020rušíZákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)9
Vztahováno k
513/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
445/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
316/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
451/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)