Předpis 105/1981 Sb.

Citace105/1981 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
Částka31 (8. 12. 1981)
Účinnostod 1. 1. 1982, zrušeno dnem 1. 3. 1987

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
19/1972rušíVyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zajištění přípravy a realizace staveb, jejichž objekty mohou zároveň sloužit účelům civilní obrany 
91/1972rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o normách lhůt výstavby 
163/1973rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
31/1976rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se pro použití souhrnných cen mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb. o dokumentaci staveb 
98/1976novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací 
75/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech 
76/1977rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj,kterou se doplňuje vyhláška č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb,ve znění vyhlášky č.31/1976 Sb. 
68/1978rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj,kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb,ve znění vyhlášky č.31/1976 Sb. 
152/1978rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb 
Derogace pasivní
5/1987rušíVyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 


ISP (příhlásit)