Předpis 138/1973 Sb.

Citace138/1973 Sb.
NázevZákon o vodách (vodní zákon)
Částka35 (12. 11. 1973)
Účinnostod 1. 4. 1975, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
40 Vládní návrh zákona o vodách (vodní zákon)

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
11/1955rušíZákon o vodním hospodářství 
13/1959rušíVyhláška o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství 
14/1959rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
14/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů2
58/1998novelizujeZákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových3
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)4


ISP (příhlásit)