Předpis 100/1966 Sb.

Citace100/1966 Sb.
NázevVládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství
Částka44 (20. 12. 1966)
Účinnostod 1. 1. 1967, zrušeno dnem 17. 3. 1971

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
123/1960rušíVyhláška ministra financí o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát 
152/1960rušíVyhláška ministra financí o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát 
154/1960novelizujeVládní vyhláška o podnikových fondech pracujících 
78/1961rušíVyhláška ministra financí o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací 
90/1965rušíVládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství 
Derogace pasivní
83/1967novelizujeVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č.100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství 
16/1968novelizujeVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č.83/1967 Sb. 
148/1968novelizujeVládní nařízení o provádění odvodů ze zisku a z přírůstku mezd a o změně a doplnění vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství 
169/1969novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 
38/1970novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality 
145/1970novelizujeZákon o národohospodářském plánování 
14/1971rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací 
60/1971rušíZákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky) 


ISP (příhlásit)