Předpis 375/2015 Sb.

Citace375/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
Částka160 (28. 12. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
537 Vl.n.z.o změně zák. v souv. s přij. zák. o ozdrav. postupech
Navržené změny1 tisk, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
408/2010novelizujeZákon o finančním zajištění 
418/2011novelizujeZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém 


ISP (příhlásit)