Předpis 258/2016 Sb.

Citace258/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
Částka100 (5. 8. 2016)
Účinnostod 1. 12. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
680 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - související
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
284/2009novelizujeZákon o platebním styku 
408/2010novelizujeZákon o finančním zajištění 
Derogace pasivní
370/2017novelizujeZákon o platebním styku1


ISP (příhlásit)