Předpis 44/2013 Sb.

Citace44/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka19 (25. 2. 2013)
Účinnostod 1. 4. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
825 Novela z. - transplantační zákon

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
436/2002rušíNařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu 


ISP (příhlásit)