Předpis 168/1998 Sb.

Citace168/1998 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Částka58 (16. 7. 1998)
Účinnostod 16. 7. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
376 Návrh novely zákona o daních z příjmů
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
Vztahováno k
20/1993na základěZákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 
184/2021na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)