Předpis 188/2011 Sb.

Citace188/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka69 (15. 7. 2011)
Účinnostod 15. 7. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
276 Novela z. o kolektivním investování
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
227/1997novelizujeZákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
189/2004novelizujeZákon o kolektivním investování 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
104/2008novelizujeZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů1


ISP (příhlásit)