Předpis 308/2002 Sb.

Citace308/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka114 (12. 7. 2002)
Účinnostod 12. 7. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1119 Vládní návrh zák. o Komisi pro cenné papíry - EU
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
530/1990novelizujeZákon o dluhopisech 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
214/1992novelizujeZákon o burze cenných papírů 
248/1992novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
151/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
Derogace pasivní
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2
332/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3


ISP (příhlásit)