Předpis 225/1999 Sb.

Citace225/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
Částka76 (12. 10. 1999)
Účinnostod 1. 12. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
140 Vládní návrh zák. o změnách souvisejících se zák. o vojácích
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
65/1965novelizujeZákoník práce 
74/1990novelizujeZákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
77/1992novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění1
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce2
332/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3


ISP (příhlásit)