Předpis 149/1995 Sb.

Citace149/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Částka39 (31. 7. 1995)
Účinnostod 1. 8. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1712 Zákon - novela zákona o daních z příjmů a pojist. na soc. za

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
185/1991novelizujeZákon České národní rady o pojišťovnictví 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
Derogace pasivní
248/1995novelizujeZákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů1


ISP (příhlásit)