Předpis 247/2014 Sb.

Citace247/2014 Sb.
NázevZákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Částka105 (14. 11. 2014)
Účinnostod 1. 9. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
82 Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
127/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů1
65/2017novelizujeZákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek2
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích3
329/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
Vztahováno k
281/2014na základěVyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 
350/2021na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
437/2022na základěNařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)