Předpis 196/1993 Sb.

Citace196/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
Částka50 (29. 7. 1993)
Účinnostod 1. 8. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
404 Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
222/1992rušíZákon o dani z přidané hodnoty 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
588/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
596/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty 
Derogace pasivní
237/2004novelizujeZákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1


ISP (příhlásit)