Předpis 80/2019 Sb.

Citace80/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Částka37 (27. 3. 2019)
Účinnostod 1. 4. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
206 Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
164/2013novelizujeZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 
187/2016novelizujeZákon o dani z hazardních her 
242/2016novelizujeZákon celní zákon 
Derogace pasivní
283/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)