Předpis 144/1999 Sb.

Citace144/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka51 (15. 7. 1999)
Účinnostod 15. 7. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
62 Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
569/1991novelizujeZákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
42/1992novelizujeZákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
Derogace pasivní
3/2000novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů1
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů2
Vztahováno k
3/2000vztah kNález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)