Předpis 342/2005 Sb.

Citace342/2005 Sb.
NázevZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
Částka122 (13. 9. 2005)
Účinnostod 13. 9. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
858 Vl.n.z. o veřejných výzkumných institucích - související
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
65/1965novelizujeZákoník práce 
283/1992novelizujeZákon České národní rady o Akademii věd České republiky 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
95/1999novelizujeZákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
148/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003 o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) 
Derogace pasivní
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů2
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí3


ISP (příhlásit)