Předpis 36/2021 Sb.

Citace36/2021 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Částka17 (3. 2. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
576 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
118/2010novelizujeZákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách 
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci1


ISP (příhlásit)